Introduktion til Animated Health

Sundhedsområdet er under pres. Vi kender overskrifterne: Færre ressourcer, ændret demografi, forventninger fra borgerne og ønsker om inddragelse. Alt sammen kombineret med nye behandlingsmetoder og et stort behov for bedre kommunikation.

Traditionelt har breve og pamfletter været formen på sundhedssektorens information til patienter og deres pårørende. Men mennesker er forskellige og den skriftlige kommunikation stiller store krav til dem, der modtager den.

Vi ved at evnen til at læse, tilegne, vurdere og anvende informationen er kernen i gode dialoger og forløb for patienter og pårørende. Den enkeltes evner til det kaldes for sundhedskompetence.

Ringere sundhedskompetencer øger risikoen for fejl, genindlæggelser og dårligere forløb på hospitaler mm. Det er både skidt for den enkelte og for sundhedssystemet.
Animation og visuel formidling er et effektivt redskab til at udvikle bedre sundhedskompetencer. På årets Animated Health konference sætter vi derfor sundhedskompetencer i centrum og præsenterer spændende oplæg fra forskellige dele af sundhedssektoren, der har arbejdet med animation og visuel formidling. Der vil også være seks forskellige konkrete cases, som hver viser en sundhedsmæssig udfordring og skaber et rum, hvor vi sammen kan drøfte og udvikle nye løsninger.
Konferencen er for dig, der arbejder i sundhedssektoren - offentlig eller privat - og som ønsker inspiration og gode forslag til hvordan du kan være med til at løfte sundhedskompetencerne blandt patienter og pårørende.

Konferencen er også for dig, der har eller drømmer om at have en virksomhed, der med afsæt i animation og anden visuel formidling ønsker at få viden om og møde dine fremtidige kunder og samarbejdspartnere.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen mandag den 23. september 2019. hvor konferencen afholdes i Viborg.

Sidst opdateret: 27.09.2019