Oplægsholdere

Jarle Kondrup 

Jarle Fink Kordrup
Dette års hovedtaler, Jarle Fink Kordrup, vil i sit oplæg give et inspirerende indblik i, hvordan og hvorfor Virtuel Reality (VR) og Augmented Reality(AR) har potentialet til at blive den mest lovende teknologi, vi har set de sidste ti år. Oplægget beskriver retningen for teknologien, samt kobler teknologien til andre tendenser og trends.

Deltagerne vil blive guidet gennem en fortælling om en hastig digital udvikling, der påvirker mennesker, organisationer, services og produkter, som vi omgiver os med.

VR og AR er en teknologi uden grænser og har potentialet til at sprede sig til stort set alle brancher. I forhold til sundhedsområdet er der allerede nu et stærkt fokus på mulighederne indenfor fysisk og psykisk genoptræning.

Sune Buch Sloth

Sune Buch-Sloth
Sune Buch-Sloth er chefkonsulent og programleder for velfærdsteknologi i Rødovre Kommune. Hans faglige baggrund er formet af sociologi, kommunikation og datalogi.

Sunes primære professionelle interesse er grænsefeltet mellem teknologi og organisationer. Han er særligt optaget af, hvordan man faciliterer kulturændringer gennem brugen af ny teknologi med henblik på at skabe bedre service.

Han hjælper kommunen med at udbrede nye teknologier, der styrker velfærdsindsatsen. Målet er mere kvalitet for pengene, bedre kvalitet for borgerne, ressourceoptimering og bedre arbejdsmiljø - alt sammen igennem innovativ brug af teknologi.

Sune har en klar præference for teknologier, som han kan betjene fra en hængekøje.

 Peter Vistisen Peter Vistisen 

Peter Vistisen er adjunkt ved Aalborg Universitet og har en Ph.d. i brugen af animation som metode til at visualisere og facilitere udforskning af service- og teknololgidesign. 

 

Peter’s forskning bygger på, hvordan animation kan kan bruges til at involverede flere og mere diverse fagligheder i facilitere kreative beslutningsprocesser. Specifik undersøger han for tiden, hvordan virksomheder og organisationer ved hjælp af animerede scenarier kan skabe stor-skala samskabende designprocesser med langt mindre budgetter end lignende tilgange.

 

Hvordan og hvorfor virker animation til meget mere end bare underholdning? Under dette oplæg vil Hanne Pedersen og Peter Vistisen fremlægge de seneste cases omkring animation som formidlings- og udviklingsmetode, der både kan guide vores forståelse, såvel som hjælpe os med at tænke klart om komplekse fænomener. Vi skal blandt diskutere de grundlæggende karakteristika ved brugen af animation til formidling, såvel som hvordan man som organisation kan omsætte animation og visualisering til redskaber, der kan skabe øget dialog med både borgere og kunder, såvel som skabe involvering af forskellige interessenter i udviklingsprocesser. 


Sidst opdateret: 08.10.2018