Oplægsholdere

Anna Porsen 

Anna Porse

Anna Porse Nielsen er direktør i rådgivningsfirmaet Seismonaut, der er specialiseret i særligt de digitale og kreative brancher. Hun er også formand for iværksætterhuset Arsenalet, der danner fysisk ramme om animationsvirksomheder i Viborg. Anna er blandt Danmarks eksperter i kreative erhverv og har i mange år rådgivet både stat, regioner og kommuner om, hvordan man skaber de bedste rammebetingelser for at udvikle disse erhverv. Det er både som virksomheder, der skaber vækst og arbejdspladser i sig selv og som leverandører af kreativitet og innovative løsninger til andre erhverv. Herudover er Anna en erfaren oplægsholder og moderator.

Janni Strøm

Janni Strøm

Janni Strøm er forsker og ansat i en postdoc stilling ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt kirurgi samt ved Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin. Hun har erhvervet sig en Master i Health Sciences fra Deakin University i Australien samt en ph.d. grad fra Aarhus Universitet.

Janni har stor viden om anvendelsen af animationer indenfor det sundhedsfaglige felt, og hun har i sin forskning fokus på at afklare værdien og effekten af animationer: kognitiv som økonomisk. Jannis forskningsfelt indeholder brugen af telemedicin med fokus på sundhedsinformation og med anvendelse af animationer. Hun har tidligere i sin forskning undersøgt, om det var muligt at ændre sundhedsadfærd hos en gruppe borgere gennem brugen af en interaktiv platform indeholdende animeret information.

Janni arbejder lige nu på et større forskningsprojekt om animeret information, initieret i et samarbejde mellem Hospitalsenhed Midt samt kommunerne Viborg, Skive og Silkeborg. I projektet søges det blandt andet afklaret, om det er muligt at fremme borgerens evne til at genkalde sig sundhedsinformation ved hjælp af animeret information, og om animationerne kan bidrage til en større oplevelse af sammenhæng i behandlingsforløb.

           
 Jette Hingebjerg

Jette Hingebjerg           

Jette Hingebjerg er leder for Aktivitet og Udvikling, Sundhedsafdelingen i Viborg Kommune.

Hun er uddannet ergoterapeut med efteruddannelser som forebyggelses- og sundhedsfremme konsulent, samt systemisk supervisor og coach.

Jette har mange års ledererfaring indenfor forebyggelse og sundhedsfremme på ældreområdet i Holstebro Kommune. Efter en kort afstikker som leder af et botilbud for sårbare unge i Struer, blev hun ansat i Viborg Kommune i februar 2013, som leder for aktivitetsområdet for ældre.

 Søren Fleng

Søren Fleng    

Søren Fleng er animationsproducent og har speciale i brugen af animation som effektivt kommunikationsredskab.

Han har over 20 års erfaring med produktion af animation til både spillefilm, TV-serier og funktionel animation, og har produceret en lang række animationskampagner for kommuner landet over.

Senest er det blevet til filmen “Kender du Ensomheden”, indtalt af Ghita Nørby – en film der skal hjælpe kommunerne med at opspore ensomme ældre.

Kampagnerne kan findes på animeretkampagne.dk

 

Sidst opdateret: 27.09.2019