1. Når diabetes er en helt ny livsledsager

Workshop 1 handler om, hvordan familielivet ændres, når et barn rammes af en kronisk sygdom som diabetes.

Sygdommen kræver opmærksomhed hele døgnet, og diabetes er en særligt udfordrende sygdom, fordi behandlingen konstant skal justeres afhængig af kostindtag, motion og almentilstand og barn og familie har derfor selv ansvaret for den daglige og livsnødvendige behandling.

Diabetes er også en indgribende og livsvarig tilstand, som fordrer kendskab og fortrolighed med sygdommen. Børn og unge gennemlever mange nye livssituationer, og med diabetes som fast følgesvend følger overvejelser om, hvad diabetes betyder i de enkelte situationer. Der er mange ’førstegangs’-situationer, og som forældre til barnet/den unge skal der skabes fortrolighed med, at barnet/den unge lærer at håndtere og mestre de nye situationer – ikke på bekostning af, men i samspil med diabetes som fast livsledsager. Det kan fx være første børnefødselsdag, første nat hos en ven, første ferie med andre end familien, første overnatning i skolen, første fest, første alkoholindtagelse, første nat med kæresten osv. osv.

Kan der ved hjælp af animation skabes et tryghedsskabende univers for børn og familier og deres omgivelser, så de opnår kendskab og fortrolighed med diabetes som fast ledsager? Indholdet skal styrke familiens evne til at omsætte denne viden til konkret handling og styrke deres intuition om, hvad der er det rigtige at gøre, når de skal støtte barnet eller den unge.

Sidst opdateret: 03.07.2019