3. Når en væsentlig del af behandlingen foregår i hjemmet

Workshop 3 handler om, hvordan kvinden kan klædes på til at håndtere de fysiske forandringer og tilstande, som en abort medfører - især når aborten foregår i hjemmet.

Med udgangspunkt i eksemplet med kvinder, der gennemfører en medicinsk abort i hjemmet, tager denne workshop afsæt i, hvordan information og instruktioner kan gives så forståeligt og let omsætteligt som muligt. Det kan være spørgsmål om, hvor meget er det fx normalt at bløde, og hvad med den smertestillende behandling? Hvad kan være anderledes, som skal få hende til at reagere, og hvordan med de psykiske aspekter af forløbet?

Kan animeret indhold bidrage til at anskueliggøre, hvad kvinden kan forvente, og hvad hun skal gøre – og dermed styrke hende i at håndtere situationen? Emnet kan overføres til andre områder, hvor det handler om at skabe tryghed for borgere, der skal håndtere deres situation i hjemmet.
Sidst opdateret: 03.07.2019