6. Ved livets afslutning

Workshop 6 handler om, hvordan man vha. animation og visuel formidling kan skabe de bedste betingelser ved livets afslutning.

Viborg Kommune arbejder sammen med Hospitalsenhed Midt i Viborg om, hvordan man sammen kan skabe de bedste betingelser ved livets afslutning. En del af dette handler også om, hvordan den sidste tid kan formidles bedst muligt til pårørende og fagprofessionelle.

Hvordan kan vi fx stimulere folk til at forholde sig til, hvilke ønsker de har til den sidste tid fx i forhold til behandlingstestamente/livstestamente. Kan animation og visuel formidling fx være med til at styrke og formidle denne viden til pårørende, borgere og sundhedsprofessionelle? Det kan du være med til at udforske i workshoppen om livets afslutning.

Sidst opdateret: 03.07.2019