Oplægsholdere på Animated Health 2021

Thomas Balle Kristensen

Thomas Balle Kristensen er hospitalsdirektør i Hospitalsenhed Midt, der dækker over hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive.

Thomas er medformand i forretningsudvalget for Hospitalsenhed Midts og Viborg Kommunes fælles animationsstrategi. Han er samtidig Hospitalsenhed Midts repræsentant i Region Midtjyllands øverste styregruppe for Sundhedsinnovation.

Mette Andreassen

Mette Andreassen er direktør for Social, Sundhed & Omsorg i Viborg Kommune.

Hun er ansvarlig for en lang række animationsprojekter, der har medvirket til at udvikle brugen af animation i kommunen og øge fokus på brugen af visuelle virkemidler i kommunikationen mellem borgere og medarbejdere.

Mette Andreassen er medformand i forretningsudvalget for Viborg Kommune og Hospitalsenhed Midts fælles animationsstrategi.

Kristine Strange

Kristine Stange har siden 2015 været chef for kommunikationsafdelingen og hospitalsledelsens sekretariat hos Hospitalsenhed Midt, der dækker over hospitalerne i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive. Både i sine tidligere og sit nuværende job har Kristine sat fokus på animation som formidlingsform.

I Hospitalsenhed Midt har Kristine medvirket til, at der er indgået en fælles animationsstrategi i samarbejde med Viborg Kommune og Novo Nordisk. Resultatet bliver 10 konkrete animationsprojekter i 2021. Animationsprojekterne bruges blandt andet i hospitalsenhedens digitale vejledninger til patienter og pårørende.

Jens Øllgaard

Jens Øllgaard er læge, uddannet ved Købehavns Universitet og har haft klinisk arbejde i både almen praksis og på hospitaler.

Jens har en Ph.D. i type 2-diabetes og senkomplikationer og arbejder i Novo Nordisk Danmark som leder af en afdeling, der varetager medicinsk efteruddannelse af sundhedsprofessionelle.

Jes Ejsing

Jes Ejsing har arbejdet med kommunikation i mere end 25 år. Til daglig er han direktør og partner i brand- og kommunikationsbureaet Won Won.

Her hjælper de offentlige organisationer og private virksomheder med udvikling af stærke brands og effektive kommunikationsløsninger.

Susanne Bækby Gerges

Susanne Bækby Gerges er uddannet animator fra The Animation Workshop i 2008. I 2009 etablerede hun egen virksomhed, Drawesome Pictures, og siden da har Susanne arbejdet med funktionel animation, hvor hun har specialiseret sig i social- og sundhedsmæssige problematikker. Det er blevet til flere film som blandt andet tager fat på emner om ensomhed hos ældre, ensomme børn og børn i alkoholiserede familier, hjerteproblemer og angst for døden, udsatte borgere i bostøtte og senest en række film om medicinsk abort.

For tiden arbejder Susanne på film om diabetes-relaterede sygdomme for Region Midt. Dette som del af et større projektsamarbejde om sundhedsanimation, som blandt andet Viborg Kommune og Region Midt står bag.

Du kan se og læse mere på hjemmesiden http://www.drawesomefilms.com.

Kasper Kruse

Kasper Kruse er leder af The Animation Workshop. Gennem 2 årtier har Kasper arbejdet med animation, først i form af underholdning og med kunder som DR, TV2 Zulu og Lego for derefter at skifte fokus og primært arbejde med animation i forbindelse med læring, vejledning og branding med en kundeportefølje indeholdende blandt andre Vestas, Carlsberg, Jyske Bank, Bane Danmark og en lang række af kommuner.

Kasper har derudover været ansat som projektleder for Viborg Kommunes animationsstrategi og leder af vækst- og erhvervshuset Arsenalet før han den 1. juni 2020 blev ansat som leder af the Animation Workshop.

Herman Ditte

Animationsstudiet Herman Ditte laver visuelle fortællinger inden for en bred vifte af medier. Med en skarp grafisk stil formidles budskaber om svære emner i øjenhøjde: Sygdom, alkoholmisbrug, svigt, overgreb, mobning og lignende for at sætte fokus på trivsel og forandring.

Mange af vores fortællinger nyder kommerciel succes, mens andre bruges til undervisning og oplysning.