Animated Health

Inspiration til en bedre sundhedssektor

Hvad er Animated Health?

Animated Health er en årlig tilbagevendende konference for sundhedsprofessionelle, som har til formål at give et spændende indblik til en brugervenlig sundhedssektor, hvor animation og andre visuelle virkemidler bruges som redskaber i formidlingen til borgerne.

Animated Health giver dig kort sagt alt det bedste om animation i sundhedssektoren med kobling til digitale trends.

Hvorfor bruge animation i sundhedssektoren?

Evnen til at tilegne sig, vurdere og bruge sundhedsinformationen er kernen i alle gode dialoger og forløb for patienter og pårørende. Ofte kaldes det for sundhedskompetence eller health literacy. Lav sundhedskompetence øger risikoen for fejl, genindlæggelser og dårligere forløb. Det er problematisk for både den enkelte og for sundhedsvæsenet.

Animation og visuel formidling er et effektivt og enkelt redskab til at understøtte bedre sundhedskompetence i en verden med stigende kompleksitet i behandlingsforløb på tværs af sektorer og større forventninger blandt borgerne til at få rette information på rette tidspunkt i en form, der er let tilgængelig og nem at forstå.