Workshops

Elementer fra animationens verden kan være med til at forklare, synlig- og tydeliggøre nogle af de udfordringer, som er i sundhedsvæsenet.

Det gælder eksempelvis arbejdsgange, medicinhåndtering, hygiejnekrav, dokumentationskrav, patientsikkerhed og patientovergange. Disse emner får du inspiration til på de workshops, som omhandler medicin i hjemmet og risikobaserede tilsyn.

Animation kan ligeledes være et meget virksomt instrument i formidlingen af medicinske og kirurgiske behandlinger i et sygdomsforløb. Der er i dag evidens for, at patienter, som har undergået visse former for ortopædkirurgi, oplever sig bedre informeret og har mindre angst forbundet med operationen, når de har set en animationsfilm af det indgreb, de skal have foretaget.

Animation kan medvirke til at gøre det uforståelige forståeligt og det svært forklarlige tydeligt. Børn, unge, voksne og ældre borgere oplever gennem livet sygdom og sider af livet og døden, som kan være svære at forholde sig til.  På workshops om nyopdaget diabetes hos børn og ved livets afslutning kan du træne brugen af animation til at forklare emner, der ellers kan være svære eller tunge at forstå eller formidle.

Fælles for alle workshops er, at du kan bidrage med din viden, også ind i fagområder, som ikke nødvendigvis er dine egne. Du behøver derfor ikke have særlige faglige kompetencer indenfor de pågældende emner for at deltage i workshoppen - tværtimod er det vigtigt, at workshoppen også består af folk uden fagspecifikke kompetencer.

Sidst opdateret: 03.07.2019