4. Medicin i hjemmet

Workshop 4 handler om, hvordan vi kan undgå medicinfejl i det yderste led af medicinkæden: hjemmet.

Det handler både om god kommunikation mellem de forskellige sundhedsfaglige, der har med borgeren at gøre. Men det handler også om kommunikation til borgeren selv og de pårørende.

Trods mange års indsats for øget sikkerhed ved medicinering er medicineringsfejl stadig blandt de hyppigst rapporterede utilsigtede hændelser, og historier om overdosis og fejldosering i hjemmeplejen rammer af og til nyhedsmedierne.

Erfaringer viser, at det giver ekstra sikkerhed, når borgeren og pårørende selv har indblik i medicinen, og hvordan den opbevares og håndteres.

Nogle borgere kan sagtens lære at dispensere medicinen selv, selvom de er oppe i årene. Dermed kan de selv holde styr på medicinen, og erfaringer viser, at det giver stolthed selv at tage kontrol over dispensering og sørge for, at medicinen tages korrekt.

Men selv ved borgere, der ikke selv er i stand til at tage deres medicin, giver det øget sikkerhed, hvis de og pårørende er involverede, når medicinen skal tages, så de også kan være opmærksomme, hvis der pludselig gives flere af ”de blå piller”, end der plejer.

Ved bedre oplysning om opbevaring og håndtering af medicin til borgere og pårørende kan man samtidig skabe et bedre samarbejde og forståelse i samspillet med ældreplejen og praktiserende læger.

Artikler til inspiration

Sidst opdateret: 26.08.2019