4. Medicin i hjemmet

Workshop 4 handler om, hvordan vi kan undgå medicinfejl i det yderste led af medicinkæden: hjemmet.

Det handler både om god kommunikation mellem de forskellige sundhedsfaglige, der har med borgeren at gøre. Men det handler også om kommunikation til borgeren selv og de pårørende.

Erfaringer viser, at det giver ekstra sikkerhed, når borgeren også selv har indblik i sin medicin, og hvordan medicin opbevares og håndteres.

Sidst opdateret: 03.07.2019