2. Risikobaserede tilsyn

Workshop 2 handler om, hvordan animation kan styrke arbejdet med risikobaserede tilsyn.

Styrelsen for Patientsikkerhed skal, som en af sine hovedopgaver, føre sundhedsfaglige tilsyn på udvalgte behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed.

Tilsynene føres ud fra årlige temaer samt specifikke målepunkter. Behandlingsstederne udtrækkes hovedsageligt ud fra en stikprøve, hvor eneste kriterium er geografi, så hele landet dækkes.

Det sundhedsfaglige tilsyn stiller krav til, at personalet på bostederne skal dokumentere den sundhedsfaglige indsats særskilt samt udarbejde instrukser for at leve op til målepunkterne.

På workshoppen skal vi derfor arbejde med udfordringerne og animationsløsninger i feltet mellem sundhedsfaglig dokumentation, medicinhåndtering, UTH, det informerede samtykke og hygiejne.

Sidst opdateret: 03.09.2019