2. Risikobaserede tilsyn

Workshop 2 handler om, hvordan animation kan styrke arbejdet med risikobaserede tilsyn.

Bring din faglighed i på workshoppen, når vi sammen arbejder med, hvordan animation kan medvirke til at skabe større forståelse omkring risikobaserede tilsyn og højne patientsikkerheden – til gavn for både beboere, pårørende og medarbejdere.
Sidst opdateret: 03.07.2019