Med Animated Health 2022 får du

 • Et spændende indblik i udvalgte animationscases fra det danske sundhedssystem – ikke mindst fra animationsstrategien mellem Hospitalsenhed Midt, Viborg Kommune og Novo Nordisk.
 • Indblik i de vigtigste fund fra forskerne i vidensopsamlingen på animationsstrategien.
 • Et oplæg med Andreas Pihl, læge, forsker og medforfatter på bogen "Doktor Hansen har set sin sidste patient", der giver sit bud på fremtidens sundhedspraksis med fokus på teknologiske og digitale hjælpemidler.
 • Konkret inspiration og værktøjer til selv at komme i gang med kom i gang-guide udarbejdet på baggrund af animationsstrategien.
 • Netværk med ligesindede fra sundhedssektoren og animationsvirksomheder.'

 

Program

Kl. 09.00 - Velkomst og præsentation af dagens program


Kl.
 09.15 - Fremtidens sundhedspraksis med fokus på teknologiske og digitale hjælpemidler

Oplæg med Andreas Pihl, læge, forsker og medforfatter på bogen "Doktor Hansen har set sin sidste patient", der giver sit bud på fremtidens sundhedspraksis med fokus på teknologiske og digitale hjælpemidler.

v/ Andreas Pihl, læge, Roche Diagnostics

Kl. 10.00 - De vigtigste fund fra vidensopsamlingen i animationsstrategien mellem Hospitalsenhed Midt og Viborg Kommune

Sideløbende med første fase af animationsstrategien mellem Hospitalsenhed Midt og Viborg Kommune er der kørt en vidensopsamling af Forskningsenheden under Center for Planlagt Kirurgi, Hospitalsenhed Midt. Dels med henblik på at få viden om, hvilke formater og kreative til- og fravalg der som minimum skal til for at løfte borgernes vidensoptag. Dels for at generere viden om, hvordan man mest effektivt kan producere animation i samarbejde mellem animatorer og sundhedsprofessionelle og med inddragelse af borgere.

v/ Line Borreskov Dahl, konstitueret leder af Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi, Hospitalsenhed Midt

Kl. 10.15 - Børn og unge

Diabetes og mine følelser – Baggrund for og erfaringer med animationsprojekt om det følelsesmæssige i at få diabetes som barn i alderen 9-12 år.

v/ Malene Kirstine Hovgaard Thomsen, sygeplejerske, Børn og Unge, Hospitalsenhed Midt, og Marianne Eg, udviklingssygeplejerske, Børn og Unge, Hospitalsenhed Midt.

Børn til forældre indlagt på intensiv - Intensivafdelingen har er fokus på vigtigheden af at informere og inddrage børn, unge og pårørende til indlagte. I processen har de brugt animation som formidlingsværktøj.

v/ Anne Sophie Ågård Klinisk sygeplejespecialist og ekstern lektor, Aarhus Universitetshospital

Begge film er udviklet af Per Freundlich Andersen fra Freundlich Design Studio, som også deltager i præsentationen.

Kl. 11.00 - Pause


Kl. 11.15 - Ældre borgere

Hvordan kommunikeres om et tabubelagt emne som demenssygdom og døden.

  • Projekt Livets Afslutning er et fælles projekt mellem Hospitalsenhed Midt og Viborg Kommune. Der er i oplægget fokus på de kommunikative elementer af projektet.

   v/ Maila Tandrup, omsorgschef i Viborg Kommune, og Helle Skytte, chefsygeplejerske, Kirurgi, Hospitalsenhed Midt

  • Opsporing af demens – Baggrund for og erfaringer med animationsprojekt med fokus på at fange demens på et tidligt stadie.

   v/ Bettina Bunch-Poulsen, projektleder af Rådgivnings- og Aktivitetscenter Viborg ved Demensenheden Viborg, og Marianne Højberg, sygeplejerske, Neurologi, Hospitalsenhed Midt

 

Kl. 12.00 - Den kreative vej: Hvad gør du, hvis du ønsker at lave en animationsfilm?

De vigtigste fund fra vidensopsamlingen på animationsstrategien er blevet bearbejdet til en let tilgængelig guide målrettet sundhedsprofessionelle, der har ønske om at lave en animationsfilm, men ikke har prøvet det før. Hvordan kommer du bedst fra start? Hvad skal du være opmærksom på? Hvordan får du mest ud af pengene? Få svarene her!

v/ Josephine Fenge Birk Nielsen, vidensformidler, Kommunikation, Hospitalsenhed Midt

Kl. 12.30 - Opsamling og afslutning